OPTOMETRIA Visió infantil


La visió és un conjunt d’habilitats que ens permet entendre el que veiem. Gràcies a la visió percebem, processem, traduïm i entenem la informació que rebem a través del sistema visual, que representa el 80% de tota la informació que rebem del món exterior que ens envolta.

La culminació del desenvolupament visual s’assoleix cap als 6-7 anys, encara que pot variar d’un nen a un altre. L’ingrés a l’escola planteja un problema fonamental: el nen està preparat visualment per començar l’aprenentatge de la lectura i escriptura? Hem de donar força a la necessitat que el nen aconsegueixi unes capacitats visuals prou sòlides i àmplies com per poder afrontar favorablement les exigències visuals de l’àmbit escolar. Les seves capacitats han de ser iguals o superiors a les seves necessitats per poder cobrir la demanda visual amb comoditat.

L’avaluació de totes aquestes habilitats és la clau de l’èxit per poder anticipar-nos a possibles problemes d’aprenentatge relacionats amb l’entrada visual.

infantil

Opinions dels nostres clients

4,9 -
(85 opiniones)


Ver más opiniones