OPTOMETRIA Salut ocular

En Federòptics Bofill Bassons formen part de Upretina que és  la primera xarxa d’òptics optometristes per la prevenció de la ceguesa. Aquesta xarxa neix per donar resposta a una necessitat de detecció precoç de les principals malalties que causen ceguera, oferint unes proves ràpides i de fàcil accés per a la població.

Es tracta d’una fotografia del fons d’ull a gran resolució que s’envia a un equip d’oftalmòlegs especialitzats en retina. El resultat serà un informe mèdic sobre l’estat de la retina. Aquest servei no pretén substituir una visita oftalmològica presencial, sinó que es tracta d’un sistema de cribratge per la detecció precoç de les malalties de la retina.

Al nostre centre disposem d’instruments amb la tecnología més avançada per realitzar aquelles proves encaminades a observar i estudiar l’estat de les diferents parts del globus ocular per detectar possibles patologies que comprometin la seva salut. Davant la sospita de qualsevol patologia és imprescindible la remissió a l’oftalmòleg. La detecció precoç de les anomalies oculars pot evitar futurs problemes més complicats

 

Les proves de salut ocular estàn incloses en el protocol de la nostra visita optomètrica i són les següents:

  • Biomicroscopia: observació de les estructures oculars externes i cristal·lí.
  • Topografia: prova diagnòstica que realitza un anàlisi exhaustiu de la còrnia i ens permet estudiar a fons la seva forma.
  • Retinografia: fotografia de la retina.
  • Tonometria: mesura de la pressió intraocular.
  • Reixeta d’Amsler: prova diagnòstica que permet avaluar la integritat macular.
  • Pupil·les: avaluació de la funció pupil·lar, de les vies neurològiques que hi participen.

salut ocular

 

 

Opinions dels nostres clients

4,9 -
(88 opiniones)


Ver más opiniones