OPTOMETRIA Control de miopia

La prevalença de la miopia ha augmentat notablement a escala mundial i s’estima que, al 2050, aproximadament el 50% de la població serà miop. Les patologies oculars derivades de la miopia es produeixen, entre altres factors, a conseqüència d’un augment de la mida del globus ocular. Com més gran és la miopia, més gran és la longitud axial de l’ull i, consegüentment, més probabilitats de patir patologies oculars.

Una de les estratègies que ha demostrat tenir més evidència científica per retardar l’aparició de la miopia és animar els infants i adolescents a passar més temps a l’aire lliure.

En Federòptics Bofill Bassons disponemos de un Biometro de última generación que permite medir en pocos segundos y de manera indolora la longitud de los ojos y monitorizar los cambios que se puedan originar debido al crecimiento con el fin de predecir la variación de la miopía y consecuentemente el éxito de un tratamiento de control de miopía.


miopia

D’altra banda, les estratègies clíniques més útils per reduir o retardar la progressió de la miopia inclouen:

* l’aplicació diària de gotes oftàlmiques d’atropina (només prescripció amb oftalmològica).
* lents per ulleres que no només corregeixen la miopia i proporcionen una bona visió, sinó que ajuden a alentir la seva progressió. És un mètode no invasiu, efectiu i segur.
* lents de contacte toves amb geometria especial que afavoreixen l’alentiment de la progressió de la miopia.
* Ortoqueratologia. El tractament es realitza amb lents de contacte especials que el pacient utilitza a la nit metre dorm, de manera que durant el dia tindrà una visió nítida sense la necessitat d’usar ulleres ni lents de contacte. És un tractament altament efectiu per controlar l’increment de la miopia.

Per triar quina estratègia és la més adequada, s’ha de sospesar amb cada persona d’acord amb la seva edat, salut i estil de vida. Les mesures enumerades anteriorment no són excloents i poden utilitzar-se de forma combinada.
El nostre gabinet optomètric està acreditat per a l’adaptació de TOTS els tractaments òptics de control de miopia que actualment hi ha al mercat, tant lents de contacte com lents oftàlmiques (ulleres).

Opinions dels nostres clients

4,9 -
(88 opiniones)


Ver más opiniones